Terapia metodą Warnkego: trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny

Terapia metodą Warnkego: trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • czym jest pojęcie automatyzacji funkcji podstawowych

 • czym charakteryzuje się Metoda Warnkego, zna słownictwo i metodykę pracy Metodą Warnkego

 • jakie narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne wchodzą w skład Metody Warnkego, zna ich cel i przeznaczenie, potrafi je obsługiwać

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • samodzielnie przeprowadzić proces diagnozy z wykorzystaniem Metody Warnkego

 • opracować opinię z przeprowadzonej diagnozy

 • samodzielnie zaplanować i przeprowadzić trening funkcji podstawowych oraz trening lateralny z wykorzystaniem urządzeń i materiałów przeznaczonych do metody

 • pracować z dodatkowymi testami selektywności percepcji przeznaczonymi do pracy z różnymi zaburzeniami

Dla kogo

Szkolenie dedykowane jest dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, logopedów oraz terapeutów chcących samodzielnie prowadzić diagnozę i trening słuchowy Metodą Warnkego.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z założeniami oraz metodyką pracy zgodną z Metodą Warnkego oraz przygotowanie ich do samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 32 godziny

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Sprzęt

Ćwiczenia praktyczne odbywają się przy użyciu sprzętu najwyższej klasy firmy MediTECH Electronic GmbH.

Cena szkolenia

Cena brutto kursu, jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia1690 zł
Cena brutto kursu, jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia1790 zł

Terminy najbliższych szkoleń

 • 21.01 - 23.01.2022

  Terapia Metodą Warnkego, Kraszewo-Czubaki

  Nabór zamknięty

  Terapia Metodą Warnkego – trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny

  21.01.2022 - 23.01.2022

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 16:00

 • 04.02 - 06.02.2022

  Terapia Metodą Warnkego, Warszawa

  Zapisz się na szkolenie

  Terapia Metodą Warnkego – trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny

  04.02.2022 - 06.02.2022

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 16:00

  1690zł - 1790zł

 • 11.03 - 13.03.2022

  Terapia Metodą Warnkego, Wrocław

  Zapisz się na szkolenie

  Terapia Metodą Warnkego – trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny

  11.03.2022 - 13.03.2022

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 16:00

  1690zł - 1790zł

 • 08.04 - 10.04.2022

  Terapia Metodą Warnkego, Katowice

  Zapisz się na szkolenie

  Terapia Metodą Warnkego – trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny

  08.04.2022 - 10.04.2022

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 16:00

  1690zł - 1790zł

 • 27.05 - 29.05.2022

  Terapia Metodą Warnkego, Warszawa

  Zapisz się na szkolenie

  Terapia Metodą Warnkego – trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny

  27.05.2022 - 29.05.2022

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 16:00

  1690zł - 1790zł

Opinie o tym szkoleniu