Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD). Diagnoza i trening

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD). Diagnoza i trening

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • w jaki sposób zbudowany jest narząd słuchu

 • jak przebiega droga słuchowa

 • na czym polega odbiór wrażeń akustycznych

 • jakie są rodzaje klasyfikacji uszkodzeń słuchu

 • czym charakteryzują się zaburzenia słuchu typu przewodzeniowego, odbiorczego i mieszanego

 • jakie badania słuchu obwodowego są dedykowane dla danej jednostki chorobowej

 • czym charakteryzują się zaburzenia przetwarzania słuchowego

 • jak przebiega proces diagnostyczny APD

 • jak zaburzenia przetwarzania słuchowego wpływają na codzienne funkcjonowanie człowieka

 • jakie są konsekwencje APD

 • jakie są profile APD powtarzające się u pacjentów

 • jakie są etapy rozwoju funkcji słuchowych i jak można je kształtować

 • jakie są możliwości terapeutyczne zaburzeń przetwarzania słuchowego

 • na czym polega trening słuchowy metodą Warnkego

 • jakie są korzyści wynikające ze stosowania treningów słuchowych u pacjentów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • odczytać badanie audiometrii tonalnej, audiometrii impedancyjnej, otoemisji akustycznych, ABR

 • podać ćwiczenia słuchowe oraz słuchowo-językowe dotyczące rozwoju poszczególnych funkcji słuchowych

 • dobrać odpowiedni rodzaj treningu słuchowego do profilu APD występującego u danego pacjenta

 • samodzielnie zaprojektować trening słuchowy zorientowany na dany deficyt słuchowy

 • przeprowadzić trening funkcji podstawowych w zakresie Metody Warnkego

 • przeprowadzić trening lateralny w zakresie Metody Warnkego

 • przeprowadzić trening funkcji podstawowych dedykowany dla danego pacjenta wg profili zaburzeń APD.

Dla kogo

Szkolenie dedykowane jest nauczycielom, terapeutom, logopedom oraz pedagogom.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników ze specyfiką oraz metodyką pracy z osobami z zaburzeniami przetwarzania słuchowego z uwzględnieniem elementów terapii metodą Warnkego

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 22 godziny

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Sprzęt

Część ćwiczeniowa szkolenia realizowana jest przy użyciu światowej klasy sprzętu firmy MediTECH Electronic GmbH.

Cena szkolenia

Cena brutto szkolenia 580 zł

Terminy najbliższych szkoleń

Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie!


  Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*