EEG dla neuroterapeutów

EEG dla neuroterapeutów

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • jak wygląda procedura rutynowego badania EEG

 • czym charakteryzują się wzorce w EEG/QEEG

 • jakie są różnice pomiędzy QEEG a EEG

 • jakie są możliwości treningu sensomotorycznego

 • jakie są ćwiczenia w terapii sensomotorycznej i jakich narzędzi do nich użyć

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • odczytywać podstawowe informacje na zapisie surowym EEG

 • rozpoznawać charakterystyczne fale mózgowe lub grupy fal w zapisie surowym

 • powiązać najczęściej występujące wzorce (grafoelementy) z objawami klinicznymi

 • zinterpretować opis EEG w odniesieniu do planowanych sesji biofeedback

 • odczytywać podstawowe informacje na zapisie surowym EEG

 • rozpoznawać charakterystyczne fale mózgowe lub grupy fal w zapisie surowym

 • powiązać najczęściej występujące wzorce (grafoelementy) z objawami klinicznymi

 • zrozumieć i zinterpretować opis EEG w odniesieniu do planowanych sesji biofeedback

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły I stopień szkolenia Biofeedback.

Cel szkolenia

Przekazanie terapeutom neurofeedbacku podstawowej wiedzy z zakresu elektroencefalografii.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 22 godziny

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Cena szkolenia

Wpłata na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia
800 zł
Wpłata na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia900 zł

Terminy najbliższych szkoleń

Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie!


  Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*