QEEG w planowaniu neurofeedbacku online

QEEG w planowaniu neurofeedbacku online

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • jakie są techniczne aspekty technologii QEEG

 • jakie są miary ilościowe QEEG w metodzie neurofeedback

 • jakie są zasady planowania cyklów treningowych neurofeedback z wykorzystaniem raportów QEEG

 • jakie są profile ADHD w QEEG oraz ilościowe markery QEEG w innych zaburzeniach

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • posługiwać się terminologią związaną z QEEG

 • obsługiwać program WinEEG

 • posługiwać się narzędziami do analizy ilościowej EEG: widma, mapy, ICA i inne

 • rozpoznawać i usuwać artefakty

 • korzystać z bazy normatywnej HBI Med

 • samodzielnie wykonać zapis QEEG oraz przygotować raport sesji, na podstawie którego samodzielnie zaplanujesz sesję neurofeedback

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów, lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, techników EEG, którzy ukończyli kurs EEG Biofeedback lub elektroencefalografii.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do samodzielnego wykorzystywania metody diagnostycznej QEEG w planowaniu protokołów neurofeedbacku

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 24 godziny

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Forma szkolenia

Szkolenie zostało podzielone na II części:

 • Część I teoretyczna (spotkanie online)

 • Część II praktyczna (2 h indywidualnych zajęć pod nadzorem prowadzącego; 5 h samodzielnej praktyki – uczestnik uzyskuje dostęp do systemu QEEG z bazą normatywną HBI Med; 1 h konsultacji z prowadzącym – podsumowanie prac i omówienie raportów)

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje 10 porównań do bazy HBI Med. Dodatkowe porównania do bazy: 150 zł/ 10 jednostek.

W trakcie praktyk oraz 2 tygodnie po szkoleniu uczestnicy uzyskają dostęp do nagrania szkolenia w tym instruktażu analizy QEEG.

Zadaniem uczestników jest przeprowadzenie pełnej analizę QEEG w porównaniu do bazy normatywnej oraz przygotowanie raportu końcowego.

Materiały szkoleniowe

Uczestnik szkolenia otrzymuje na adres e-mail materiały szkoleniowe w formie e-booka (nie ma możliwości wydrukowania materiałów). Realizujemy za dodatkową opłatę wysyłkę wydrukowanych materiałów szkoleniowych pocztą na adres korespondencyjny.

Cena szkolenia

Cena brutto szkolenia1300 zł
Wysyłka wydrukowanych materiałów szkoleniowych pocztą (opcjonalnie)70 zł
Wysyłka zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu pocztą20 zł
Dodatkowe konsultacje/superwizja150 zł/1h

Terminy najbliższych szkoleń

Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie!