Grafomotoryka – diagnoza i planowanie pracy terapeutycznej online

Grafomotoryka – diagnoza i planowanie pracy terapeutycznej online

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • jak zbudowana jest ręka

 • jakie są etapy rozwoju motoryki

 • jakie są zasady wsparcia dziecka leworęcznego w rozwoju umiejętności grafomotorycznych

 • jak wesprzeć dziecko z grupy ryzyka dysleksji

 • czym charakteryzują się zaburzenia rozwoju sensomotorycznego oraz dysfunkcje procesów integracji sensorycznej

 • jakie są ćwiczenia wspierające umiejętności grafomotoryczne

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • wymienić najczęstsze zaburzenia grafomotoryczne

 • rozpoznawać i diagnozować nieprawidłowości w rozwoju dziecka w zakresie sprawności manualnej i umiejętności grafomotorycznych

 • opracować i przygotować indywidualny program grafomotoryczny dla dziecka małego, przedszkolnego oraz w wieku szkolnym z użyciem pomocy do ćwiczeń grafomotorycznych.

 • wybrać i ocenić efektywność dodatkowych narzędzi w usprawnianiu umiejętności grafomotorycznych.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, psychologów, pedagogów, rehabilitantów, logopedów, fizjoterapeutów oraz terapeutów pracujących ze wczesnym wspomaganiem rozwoju i innych specjalistów pracujących z dziećmi dotkniętymi zaburzeniami rozwojowymi.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do samodzielnie opracowywania programów grafomotorycznych dla dzieci małych, przedszkolnych oraz w wieku szkolnym. 

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 7 godzin

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Sprzęt

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną liczne ćwiczenia z użyciem narzędzi do terapii jak i pomocy, które terapeuta może przygotować samodzielnie.

Materiały szkoleniowe

Uczestnik szkolenia otrzymuje na adres e-mail materiały szkoleniowe w formie e-booka (nie ma możliwości wydrukowania materiałów). Realizujemy za dodatkową opłatę wysyłkę wydrukowanych materiałów szkoleniowych pocztą na adres korespondencyjny.

Cena szkolenia

Cena brutto szkolenia250 zł
Wysyłka wydrukowanych materiałów szkoleniowych pocztą (opcjonalnie)50 zł
Wysyłka zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu pocztą20 zł

Terminy najbliższych szkoleń

Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie!


  Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*