Równowaga – metody diagnozy i treningu

Równowaga – metody diagnozy i treningu

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • co rozumiemy pod pojęciem równowagi w terapii

 • jakie są skutki i objawy zaburzeń równowagi

 • jak wykonać diagnozę i zaplanować proces terapeutyczny

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • wykorzystać platformę posturograficzną do diagnozy i terapii problemów z równowagą

 • zaplanować efektywny trening w oparciu o uzyskane wyniki.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do terapeutów, nauczycieli, psychologów i pedagogów, rehabilitantów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej i sensomotorycznej, fizjoterapeutów, trenerów motorycznych, lekarzy oraz innych specjalistów pracujących z osobami z zaburzeniami równowagi.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z rodzajami i symptomami zaburzeń równowagi, prowadzenia diagnozy i przygotowania treningu za pomocą specjalistycznej platformy MediBalance Pro.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 5 godzin

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Sprzęt

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną filmy obrazujące pracę z platformą posturograficzną
MediBalance Pro oraz omówione moduły oprogramowania do zarządzania danymi treningowymi.

Cena szkolenia

Cena brutto szkolenia550 zł
Wysyłka zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu pocztą20 zł

Terminy najbliższych szkoleń

 • 16.05.2023

  Równowaga – metody diagnozy i treningu, Online

  Zapisz się na szkolenie

  Równowaga – metody diagnozy i treningu

  16.05.2023 - 16.05.2023

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 13:00

  550zł