Dzieci z zaburzeniami mowy. Skala Leitera

Dzieci z zaburzeniami mowy. Skala Leitera

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

  • jakie są modele diagnozy psychologicznej dzieci z zaburzeniami mowy

  • jakie są błędy i nadużycia w diagnozie psychometrycznej dzieci

  • czym charakteryzują się testy niewerbalne

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

  • posługiwać się podstawową terminologią związaną ze skalą Leitera

  • przeprowadzić diagnozę psychometryczną dziecka z zaburzeniami mowy z wykorzystaniem skali Leitera

  • wymienić i scharakteryzować modele diagnozy psychologicznej dzieci z zaburzeniami mowy

  • poprawnie zdefiniować skalę Leitera.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów i zostało podzielone na dwie części. W pierwszej części spotkania mogą wziąć udział także inni profesjonaliści (lekarze, logopedzi, pedagodzy oraz nauczyciele).

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z Skalą Leitera oraz jej wykorzystaniem w diagnozie psychometrycznej dzieci z zaburzeniami mowy.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 11 godzin

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Cena szkolenia

Wpłata na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia450 zł
Wpłata na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia550 zł

Terminy najbliższych szkoleń

Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie!


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*