Jak rozwijać elementarne umiejętności matematyczne u dzieci – warsztat. Praca z perspektywy nauczyciela i terapeuty online

Jak rozwijać elementarne umiejętności matematyczne u dzieci – warsztat. Praca z perspektywy nauczyciela i terapeuty online

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

  • według jakich zasad planować proces wspierania dziecka z trudnościami w uczeniu się matematyki

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

  • dokonywać wyboru technik pracy i narzędzi dla dziecka wspomagających naukę matematyki na poziomie elementarnym

  • rozpoznawać wczesne trudności w nabywaniu wiedzy matematycznej

Dla kogo

Dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeutów i osób pracujących z dziećmi z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Cel szkolenia

Przekazanie warsztatu pracy z dzieckiem z trudnościami w nabywaniu umiejętności matematycznych w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 8 godzin

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje dodatkowe

Szkolenie ma charakter praktyczny, warsztatowy. Prezentowany jest bogaty materiał wizualny (filmy, ponad 700 zdjęć) z praktyki własnej prowadzącego, obrazujący techniki, narzędzia, problemy.

Cena szkolenia

Cena brutto szkolenia350 zł
Wysyłka zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu pocztą20 zł

Terminy najbliższych szkoleń

Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie!


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*