Trening umiejętności elementarnych i pułapowych

Trening umiejętności elementarnych i pułapowych

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • jakie są warunki skuteczne nauczania i uczenia się

 • jak dostosować wymagania edukacyjne do odbiorców

 • jakie są podstawy rozumienia tekstu przez dzieci

 • czym charakteryzuje się minimalny proces pamięciowy

 • jak pracować z psuedotekstami

 • jakie są zasady przygotowania dziecka do różnych form egzekwowania wiedzy

 • jakie są typowe progi pułapowe umiejętności elementarnych

 • jakie są reguły zapisów ortograficznych

 • jakie są strategię ćwiczeń z odwołaniem do struktury sylabowej

 • jakie są podstawowe pojęcia w elementarnej nauce matematyki

 • czym charakteryzują się strategie utrwalania ciągów słownych

 • jakie są narzędzia wspomagające strategie liczenia

 • jakie są ćwiczenia wspomagające naukę liczenia

 • jak pracować z opiekunem dziecka

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • przeprowadzić skuteczny trening czytania, pisania oraz liczenia z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się

 • dokumentować pracę z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się

 • określić specyfikę pojęcia umiejętności elementarnych i pułapowych

 • wymienić i scharakteryzować wybrane problemy sensomotoryczne

Dla kogo

Szkolenie dedykowane jest osobom pracującym z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym – terapeutom, nauczycielom, psychologom oraz pedagogom.

Cel szkolenia

Zaprezentowanie sposobów i strategii pracy edukacyjno-terapeutycznej z dzieckiem z potrzebą dostosowania wymagań edukacyjnych.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 22 godziny

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje dodatkowe

Szkolenie jest podzielone na trzy moduły: czytania, pisania oraz liczenia.

Cena szkolenia

Wpłata na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia550 zł
Wpłata na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia590 zł

Terminy najbliższych szkoleń

Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie!


  Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*