Komunikacja interpersonalna w szkole

Komunikacja interpersonalna w szkole

Uczestnik po szkoleniu:

  • potrafi korzystać z koncepcji analizy transakcyjnej w lepszym rozumieniu sytuacji komunikacyjnych

  • zna i stosuje narzędzia komunikacyjne służące kierowaniu rozmową i budowaniu relacji takie jak: parafraza, podsumowywanie, klaryfikacja, pozytywne przeformułowanie, komunikat ,,ja’’

  • potrafi budować komunikat w oparciu o model stopniowania reakcji Pameli Butler

Przykładowy program

Podczas szkolenia poruszamy takie zagadnienia jak:

  • wprowadzenie do analizy transakcyjnej. Trzy poziomy komunikatu

  • reguły efektywnej komunikacji

  • dynamika procesów komunikacji w grupie

  • reakcje w sytuacjach trudnych i konfliktowych

Skontaktuj się z działem szkoleń!


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*