Neurodydaktyka. Techniki twórczego prowadzenia lekcji.

Neurodydaktyka. Techniki twórczego prowadzenia lekcji.

Uczestnik po szkoleniu:

  • potrafi wyzwalać kreatywność u dzieci,

  • zna metody indywidualizacji procesu nauczenia

  • zna metodę i techniki rozwijające myślenie twórcze

  • potrafi wymienić aktywizujące metody nauczania

Przykładowy program

Podczas szkolenia poruszamy takie zagadnienia jak:

  • uczenie przyjazne mózgowi

  • sposoby rozwijania kreatywności u dzieci

  • proste ćwiczenia wspomagające koncentracje uwagi u dzieci

  • trening uważności.

Ilość godzin dydaktycznych: 8 godzin

Skontaktuj się z działem szkoleń!


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*