Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD).

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD).

Uczestnik po szkoleniu:

 • posiada wiedzę na temat zaburzeń przetwarzania słuchowego

 • potrafi rozpoznać objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci

 • zna charakterystykę funkcjonowania dzieci z APD oraz związanych z tym niepowodzeń szkolnych

 • wie czym charakteryzuje się trening słuchowy metodą Warnkego

Przykładowy program

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje zagadnienia takie jak:

 • definicja APD

 • etiologia i symptomy APD

 • APD a zaburzenia rozwojowe i specyficzne trudności w nauce (zaburzenia uwagi i zachowania, dysleksja, ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu)

 • postępowanie terapeutyczne w APD.

Cześć praktyczna szkolenia zawiera:

 • teoretyczne wprowadzenie do metody Warnkego

 • omówienie diagnozy APD z zastosowaniem metody Warnkego

 • prezentację treningu słuchowego według metody Warnkego.

Ilość godzin dydaktycznych: 6 godzin

Skontaktuj się z działem szkoleń!


  Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*