tDCS innowacyjna metoda neuromodulacji online

tDCS innowacyjna metoda neuromodulacji online

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • jak właściwie dobierać lub obliczać wg wzorów parametry tDCS niezbędne do zaplanowania serii stymulacji dla wybranego klienta takie jak czas sesji, natężenie prądu, gęstość, dawka prądu

 • czym charakteryzuje się zasada działania tDCS jako metody neuromodulacji

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • wyjaśnić zasadę działania tDCS jako metody neuromodulacji

 • samodzielnie zaplanować cykl sesji stymulacji tDCS

 • samodzielnie przygotować i uruchomić sesję stymulacji tDCS z programem NIC 2.0

 • wykonywać terapię urządzeniem Rebox – Physio tDCS

 • prawidłowo posługiwać się sprzętem StarStim oraz zachowywać reguły bezpieczeństwa

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest wyłącznie dla psychologów, logopedów, psychiatrów, fizjoterapeutów, neurologów, neurochirurgów, lekarzy medycyny rehabilitacyjnej i intensywnej terapii, anestezjologów.

Zgłoszenia uczestników innych specjalizacji będą rozpatrywane indywidualnie

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wykorzystywania metody tDCS w praktyce. 

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 9 godzin

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Materiały szkoleniowe

Uczestnik szkolenia otrzymuje na adres e-mail materiały szkoleniowe w formie e-booka (nie ma możliwości wydrukowania materiałów). Realizujemy za dodatkową opłatę wysyłkę wydrukowanych materiałów szkoleniowych pocztą na adres korespondencyjny.

Koszty szkolenia

Cena brutto szkolenia 850 zł
Wysyłka pocztą wydrukowanych materiałów szkoleniowych (opcjonalnie)60 zł
Wysyłka zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu pocztą20 zł

Terminy najbliższych szkoleń

 • 17.10 - 18.10.2023

  tDCS Innowacyjna metoda neuromodulacji, Online

  Zapisz się na szkolenie

  tDCS Innowacyjna metoda neuromodulacji. Online

  17.10.2023 - 18.10.2023

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 12:15

  850zł