Od mechanizmów do zaawansowanych zastosowań tACS

Od mechanizmów do zaawansowanych zastosowań tACS

Aktywność neuronalna w mózgu jest z natury złożona i obejmuje różne formy koordynacji w różnych skalach. Przezczaszkowa stymulacja prądem zmiennym (tACS) to nieinwazyjna metoda modulowania aktywności mózgu za pomocą łagodnych oscylujących pól elektrycznych.

Dzięki kontroli częstotliwości i fazy narzuconej stymulacji tACS jest w doskonałej pozycji do selektywnej i bezpiecznej manipulacji rytmiczną aktywnością neuronów.

Tematyka webinarium

  • najnowsze badania na zwierzętach dotyczące mechanizmów tACS

  • co wiemy, a czego nie, w odniesieniu do koherencji nerwowego pola szczytowego, zależności od dawki i specyficzności częstotliwości tACS

  • sposoby modelowania komputerowego, aby przełożyć badania na zwierzętach na ludzi

  • dwa nowe, obiecujące podejścia neuromodulacyjne do celowania w łączność neuronową – tACS między częstotliwościami i tACS fali bieżącej

Metody te znacznie poszerzają zakres dostępnych badań i strategii terapeutycznych z wykorzystaniem nieinwazyjnej neuromodulacji.

Prowadzący

Dr Ivan Alekseichuk Naukowiec badawczy na University of Minnesota.

Ivan Alekseichuk jest pracownikiem naukowym na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Minnesota Twin Cities (MN, USA). Bada fizjologię i biofizykę metod przezczaszkowej stymulacji mózgu na modelach zwierzęcych i ludziach oraz koordynuje badania kliniczne obejmujące stymulację przezczaszkową prądem zmiennym. Ivan Alekseichuk odbył studia doktoranckie z neuronauki systemowej w grupie prof. Waltera Paulusa na Uniwersytecie w Getyndze (Niemcy).

Data webinarium

Webinarium odbędzie się 30 marca 2021 r. o godzinie 16:00.

Cena webinarium

Udział w webinariumbezpłatny