Uczenie się przez zmysły i zabawę (z wykorzystaniem elementów terapii sensomotorycznej)

Tematyka webinarium

  • znaczenie zmysłów w rozwoju dziecka

  • doświadczanie bodźców sensomotorycznych a współczesne wychowanie

  • zabawa a uczenie się dziecka

  • znaczenie spędzania czasu z dzieckiem a rozwój emocjonalno- społeczny

Prowadzący

Webinarium poprowadzi mgr Katarzyna Orkisz.

Czas trwania

Webinarium trwa 60min.

Cena webinarium

Cena brutto30 zł
Wysyłka zaświadczenia potwierdzającego udział w webinarium (opcjonalnie)15 zł

Terminy najbliższych webinariów

Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na webinarium!


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*