Dlaczego moje dziecko nie słucha?

Metody proponowane przez prowadzącego są sprawdzone w praktycznej pracy z dziećmi z trudnościami wychowawczymi jak również z dziećmi z ADHD i zespołem Aspergera.

Tematyka webinarium

  • jak skutecznie komunikować się z dzieckiem

  • jak wykorzystać metodę terapeutycznego chwalenia by utrwalić rzadko pojawiające się pozytywne zachowanie

  • jak skutecznie wydać polecenie, aby dziecko wykonało powierzone mu zadanie

Czas trwania

Webinarium trwa 60min.

Cena webinarium

Udział we webinariumbezpłatny
Wysyłka zaświadczenia potwierdzającego udział w webinarium pocztą (opcjonalnie)15 zł

Terminy najbliższych webinariów

Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na webinarium!


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*