Skuteczny trening sensomotoryczny – Niezgrabne dziecko – jak można mu pomóc?

Skuteczny trening sensomotoryczny – Niezgrabne dziecko – jak można mu pomóc?

Webinarium skierowane jest do terapeutów, nauczycieli pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi lub trudnościami w nauce, dla nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i szkolnej, dla rodziców.

Tematyka webinarium

  • co to jest układ przedsionkowy i jaki ma wpływ na utrzymanie równowagi

  • co to są odruchy i jaki mają wpływ na rozwój dziecka

  • doświadczenia ruchowe a uczenie się nowych umiejętności

  • skuteczny trening sensomotoryczny – jak prowadzić, jakich pomocy używać, gdzie prowadzić.

Prowadzący

Webinarium poprowadzi mgr Katarzyna Orkisz.

Czas trwania

Webinarium trwa 2 godziny.

Cena webinarium

Udział w webinariumbezpłatny
Wysyłka zaświadczenia potwierdzającego udział w webinarium pocztą20 zł

Terminy najbliższych webinariów

Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na webinarium!


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*