Trening słuchowy – organizacja i zasady pracy w domu

Dysfunkcje w zakresie słyszenia centralnego mogą być zaburzeniem izolowanym lub zespołem objawów towarzyszących innym jednostkom chorobowym. Głównym sposobem radzenia sobie z APD jest właściwie dobrany trening słuchowy.

Tematyka webinarium

  • jakie są zasady prowadzenia treningu i czy można przeprowadzić go w domu

  • z jakich etapów powinny składać się „domowe” treningi słuchowe

  • co można wykorzystać do takiego treningu

Czas trwania

Webinarium trwa 1h 15 min.

Cena webinarium

Udział we webinariumbezpłatny
Wysyłka zaświadczenia potwierdzającego udział w webinarium pocztą (opcjonalnie)15 zł

Terminy najbliższych webinariów

Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na webinarium!


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*