dr Joanna Budzisz

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, adiunkt w Zakładzie Elektroenergetyki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.

Autorka 25 prac naukowych (między innymi publikacji ‘’Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa tDCS jako metoda eksperymentalna stosowana u dzieci’’). Interesuje się szeroko pojętymi procesami związanymi z mechanizmami generowania przepięć i przetężeń prądowych, przezczaszkową stymulacją stałoprądową, oddziaływaniem prądu oraz pola elektromagnetycznego na ciało ludzkie.