mgr Monika Knychalska-Zbierańska

Neurologopeda, surdologopeda, pedagog zdrowia, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu logopedii.

Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie prowadzi terapię neuro- i surlogopedyczną, także w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz trening słuchowy w Pracowni Diagnozy i Neuroterapii. Zajmuje się również terapią dorosłych pacjentów neurologicznych.