mgr Sylwia Przondo

Logopeda, neurologopeda, terapeuta metody Warnkego, nauczyciel języka polskiego, specjalista wczesnego wielkoaspektowego wspomagania rozwoju dziecka, glottodydaktyk i glottoterapeuta, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki.

Członek Polskiego Towarzysta Dysleksji. Zwolenniczka edukacji daltońskiej i wychowania przez czytanie.