Terapia metodą Warnkego: trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • czym jest pojęcie automatyzacji funkcji podstawowych

 • czym charakteryzuje się Metoda Warnkego, zna słownictwo i metodykę pracy Metodą Warnkego

 • jakie narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne wchodzą w skład Metody Warnkego, zna ich cel i przeznaczenie, potrafi je obsługiwać

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • samodzielnie przeprowadzić proces diagnozy z wykorzystaniem Metody Warnkego

 • opracować opinię z przeprowadzonej diagnozy

 • pracować z dodatkowymi testami selektywności percepcji przeznaczonymi do pracy z różnymi zaburzeniami

 • samodzielnie zaplanować i przeprowadzić trening funkcji podstawowych oraz trening lateralny z wykorzystaniem urządzeń i materiałów przeznaczonych do metody

Co musisz wiedzieć o tym szkoleniu?

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, logopedów oraz terapeutów chcących samodzielnie prowadzić diagnozę i trening słuchowy Metodą Warnkego.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z założeniami oraz metodyką pracy zgodną z Metodą Warnkego oraz przygotowanie ich do samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii.

Program szkolenia

Sprawdź

Zapisz się na szkolenie!

02-04.02.2024, Warszawa 1680-1780 zł
Pełny adres zamieszkania
Pełny adres firmy

* pola obowiązkowe do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu

Czy posiada Pan/i dyplom ukończenia studiów wyższych?

Maksymalny rozmiar pliku 10MB. Dopuszczalny format pliku PDF, jpg, png, doc.

Czy wystawić fakturę VAT?

Twoje dane są u nas bezpieczne. Dowiedz się więcej.

Szacunkowa cena szkolenia

Cena szkolenia przy całkowitej wpłacie do 03.01 1680 zł
Cena szkolenia przy całkowitej wpłacie po 03.01 1780 zł
* Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zapisem na szkolenie.
Zapis na szkolenie następuje po całkowitej wpłacie

Jak zapisać się na szkolenie?

 • 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy
  2. Otrzymasz szacunkową cenę szkolenia w wiadomości email
  3. Dokonaj płatności i zarezerwuj miejsce!