Długotrwałe efekty terapii tDCS w leczeniu depresji

Perspektywy rozwoju terapii tDCS w leczeniu depresji

W obszernym artykule Palm i in. (2016) dokonali przeglądu prac dotyczących terapii depresji za pomocą metody tDCS.
Autorzy pokazują, że tDCS okazuje się być tak samo skuteczny jak jedne z najbardziej popularnych leków przeciwdepresyjnych (sertralina, fluoksetyna). Z badań wynika, że najskuteczniej działało połączenie dwóch metod. Uczestnicy badania, którzy był poddawani obu terapiom, wykazali największą poprawę. Istotnie wyższą niż w przypadku stosowania tylko jednej z metod.
Warto też wspomnieć, że tDCS ma jedną istotną przewagę nad lekami. Są to efekty uboczne, które, w przeciwieństwie do terapii lekowej, prawie nie występują lub są bardzo łagodne. Należy jednak pamiętać, że substancje takie jak: stabilizatory nastroju (stosowane np. w depresji dwubiegunowej), leki przeciwpadaczkowe czy rzadko stosowane w Polsce benzodiazepiny, mogą obniżać skuteczność metody.
Z artykułu dowiadujemy się również o długotrwałych efektach tDCS, które utrzymują się do 3 miesięcy po zakończeniu serii stymulacji. Dotychczasowe dane sugerują zatem, że tDCS w leczeniu depresji, ma obiecującą przyszłość. Potrzebne są jednak badania, które obejmowałyby dłuższy okres czasu. Autorzy wyrażają także potrzebę usystematyzowania protokołów (konkretnych punktów do umieszczania elektrod) tak, żeby znaleźć te, które są najbardziej skuteczne.
Podsumowując, tDCS jest bezpieczną, nieinwazyjną metodą terapii depresji, która wykazuje niemal taką samą skuteczność jak leki przeciwdepresyjne. Jest również relatywnie tani oraz nie wykazuje poważnych efektów ubocznych. Rozwój tDCS jest tylko kwestią czasu.
Bibliografia:
Palm, U., Hasan, A., Strube, W., & Padberg, F. (2016). tDCS for the treatment of depression: a comprehensive review. European archives of psychiatry and clinical neuroscience, 266, 681-694.

Najnowsze aktualności

PREMIERA: Nowe plansze reaktywne do treningu biofeedback

Więcej

Szkolenie „Sensomotoryka – wspomaganie rozwoju dojrzałości neuromotorycznej dziecka.”

Więcej

Promocyjne ceny kursów. Skorzystaj z oferty!

Więcej

Nowa era neurorehabilitacji

Więcej

Aktualności