• Trening słuchowy wg metody Warnkego – zastosowanie i skuteczność interwencji terapeutycznej

  Podczas tego szkolenia dowiesz się:

  • jakie są możliwości zastosowania treningu słuchowego wg metody Warnkego
  • na czym polega różnorodność interwencji i zna możliwości zastosowania treningu słuchowego w różnego rodzaju zaburzeniach
  • jak i kiedy stosować trening u „klienta szczególnie wymagającego” – małe dzieci, seniorzy, osoby z niedosłuchem, osoby z Autyzmem, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z problemami neurologicznymi
  • jak łączyć trening słuchowy z innymi rodzajami narzędzi, terapii (np. z treningiem sensomotorycznym, terapią biofeedback)
  • jak komunikować się z rodzicem dziecka mówiąc o procesie diagnostyczno-terapeutycznym
  • jakie materiały i w jaki sposób wykorzystywać w terapii czytania

   

 • Zapisz się na szkolenie

 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD). Diagnoza i trening online

  Podczas tego szkolenia dowiesz się:

  • w jaki sposób zbudowany jest narząd słuchu
  • jak przebiega droga słuchowa
  • na czym polega odbiór wrażeń akustycznych
  • jakie są rodzaje klasyfikacji uszkodzeń słuchu
  • czym charakteryzują się zaburzenia słuchu typu przewodzeniowego, odbiorczego i mieszanego
  • jakie badania słuchu obwodowego są dedykowane dla danej jednostki chorobowej
  • czym charakteryzują się zaburzenia przetwarzania słuchowego
  • jak przebiega proces diagnostyczny APD
  • jak zaburzenia przetwarzania słuchowego wpływają na codzienne funkcjonowanie człowieka
  • jakie są konsekwencje APD
  • jakie są profile APD powtarzające się u pacjentów
  • jakie są etapy rozwoju funkcji słuchowych i jak można je kształtować
  • jakie są możliwości terapeutyczne zaburzeń przetwarzania słuchowego
  • na czym polega trening słuchowy metodą Warnkego
  • jakie są korzyści wynikające ze stosowania treningów słuchowych u pacjentów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 • Zapisz się na szkolenie

Zapraszamy do kontaktu - zapytaj o ofertę


  Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*