Trening słuchowy i sensomotoryczny

Zestaw rekomendowany jest do pracy z osobami:

  • Mającymi trudności w nauce czytania i pisania

  • Z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

  • Z problemami ze zręcznością i utrzymaniem równowagi

  • Z problemami z koordynacją wzrokowo-ruchową

  • Wymagającymi wzmocnienia siły mięśni

Elementy składowe zestawu

Deska równoważna - Wieloosiowe ćwiczenia równowagi, napięcia mięśniowego

Brain-Boy Universal - Trening funkcji podstawowych metodą Warnkego

Drążek do balansowania - Diagnoza i trening koordynacji oko-ręka)

Test i trening selektywności percepcji słuchowej WWTT - Weryfikacja i trening umiejętności niezbędnych do bezbłędnego rozróżniania głosek zwarto-wybuchowych.

Przykładowe ćwiczenia:

  1. Dziecko ćwiczy z Brain-Boy Universal siedząc lub stojąc jednocześnie na desce równoważnej. Podczas treningu pracuje między innymi nad wzmocnieniem mięśni utrzymujących postawę (posturalnych). Ćwiczący otrzymuje szereg informacji zwrotnych o położeniu swojego ciała w przestrzeni. Rytmiczny ruch umożliwia mu lepszą organizację i skupienie się zadaniu słuchowym z Brain-Boy Universal.
  2. Wykorzystanie ćwiczeń sensomotorycznych (np. na macie, kołysce, z drążkiem do balansowania) przed treningiem słuchowym lub pomiędzy ćwiczeniami słuchowymi. Praca z ogólnym napięciem mięśniowym, koordynacją wzrokowo-ruchową, stanowi przygotowanie do dalszych ćwiczeń. Wykonywanie tych ćwiczeń przekłada się na lepszą kontrolę mięśni jamy ustnej, a tym samym mowę i pracę dziecka podczas treningu słuchowego z Brain-Boy Universal czy logopedycznego z WWTT.

Zapytaj o ten produkt

Formularz kontaktowy


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*