Metoda Warnkego

Diagnoza i trening w gabinecie

Aparatura i narzędzia wykorzystywane w diagnozie i treningu Metodą Warnkego.

Narzędzia diagnostyczne

Narzędzia wykorzystywane w diagnostyce przesiewowej.

Indywidualny trening słuchowy w domu i gabinecie

Urządzenia do treningu słuchowego umożliwiające precyzyjny pomiar parametrów treningu oraz ich
dostosowanie do możliwości ćwiczącego.

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Więcej