nIRS

nIRS (Near Infrared Spectroscopy) ma szerokie zastosowanie:

  • kliniczne: demencja naczyniowa, monitorowanie utlenowania mózgu podczas operacji, badania małych dzieci

  • psychologiczne: do badań procesów poznawczych, zmian aktywności różnych obszarów mózgu podczas prób testowych (kora wzrokowa, czołowa, ciemieniowa, motoryczna)

  • sport: badania mięśni podczas treningu

  • badania obciążenia poznawczego różnych grup zawodowych w trudnych warunkach i wiele innych.

Zaletą systemu Artinis jest jego mobilność oraz jakość pomiaru, a także brak konieczności stosowania żelu przewodzącego (tak jest w EEG).  Rejestracja może być wielokanałowa, dzięki czemu uzyskujemy mapy aktywności mózgu podobne do tego, co otrzymujemy w QEEG.

Dodatkowo nIRS może służyć do monitorowania zmian aktywności mózgu w przebiegu stymulacji tDCS (Artinis jest kompatybilny z systemem tDCS firmy Neuroelectrics).