Aparatura

Aparatura Biofeedback

Aparatura do Biofeedback

Najwyżej klasy aparatura i akcesoria do terapii Biofeedback i neurofeedback.

Więcej

Sprzęt do Metody Warnkego

Aparatura i narzędzia wykorzystywane w treningu słuchowym, motorycznym i wzrokowym według Metody Warnkego.

Więcej

Narzędzia do terapii Sensomotorycznej

Wysokiej klasy narzędzia do motoryki małej i motoryki dużej oraz aparatura do diagnostyki i treningów funkcji sensomotorycznych.

Więcej

Aparatura do tDCS, tACS i pomiaru EEG

Aparaty do stymulacji i monitorowania mózgu.

Więcej
EEG/QEEG/ERP

Urządzenia i systemy EEG, dEEG, QEEG i ERP

Wysokiej klasy urządzenia i systemy przeznaczone do badań diagnostycznych.

Więcej

Aparatura do neurorehabilitacji

Aparatura wykorzystywana w treningach uwagi wzrokowej, funkcji poznawczych i ruchowych.

Więcej

Urządzenia do badań naukowych

Najwyższej klasy urządzenia wykorzystywana w badaniach naukowych.

Więcej

Urządzenia do terapii online

Urządzenia przeznaczone do prowadzenia terapii online.

Więcej

nIRS

Innowacyjne rozwiązania wykorzystujące światło podczerwieni do badania mózgu lub tkanek mięśniowych.

Więcej

Diagnozowanie ADHD

System do przesiewowej diagnozy ADHD. Umożliwia pomiar aspektów ruchliwości oraz uwagi pacjenta z wykorzystaniem Testu Ciągłego Wykonywania (CPT).

Więcej

Zestawy do terapii

Funkcjonalne zestawy do pracy z dziećmi z m.in. trudnościami w uczeniu się, problemami z koncentracją, równowagą.

Więcej

Jak pozyskać dofinansowanie na aparaturę?

Aktualna lista programów ogólnopolskich i regionalnych umożliwiających pozyskanie dotacji, dofinansowania lub niskooprocentowanej pożyczki.

Więcej

Serwis aparatury

Dostępne warianty opieki serwisowej, naprawa i zwrot sprzętu.

Więcej
Serwis online

Serwis online

W przypadku jakichkolwiek problemów ze sprzętem prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Działem Serwisu.

Więcej