Narzędzia do sensomotoryki

Wysokiej klasy narzędzia do motoryki małej i motoryki dużej oraz aparatura do diagnostyki i treningów funkcji sensomotorycznych.

Narzędzia do motoryki małej

Narzędzia wykorzystywane w treningach motoryki małej (sprawności dłoni i palców, rozwoju chwytu). 

Narzędzia do motoryki dużej

Narzędzia wykorzystywane w treningach motoryki dużej (sprawności fizycznej całego ciała)