Lider neurotechnologii w Polsce

Od kilkunastu lat wdrażamy nowatorskie rozwiązania wykorzystywane w diagnostyce, terapii oraz badaniach naukowych przez psychologów, pedagogów, lekarzy, logopedów i innych specjalistów.

Jako pierwszy ośrodek w kraju, wprowadziliśmy diagnostykę QEEG.

Przyczyniliśmy się do popularyzacji metody Biofeedback prowadząc szkolenia I i II stopnia (program szkolenia obejmuje tematykę rekomendowaną przez Biofeedback Certification Institute of America) oraz szkolenia specjalizacyjne z obszaru Biofeedback.

Przekazaliśmy specjalistom do pracy różne metody m.in. metodę Warnkego i Sensomotorykę, które pozwalają na kompleksową pracę terapeutyczną w zakresie psychofizjologii, rehabilitacji i pedagogiki.

  • Ponad 2 tysiące przeszkolonych specjalistów
  • Szkolenia na terenie całej Polski
  • Certyfikat MEN Aparatura do terapii i badań naukowych
  • Własne wydawnictwo
  • Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015

Specjalizacje Biomed Neurotechnologie

Biofeedback

Aparatura i szkolenia pomocne w pracy z trudnościami w nauce, depresją, lękiem, zaburzeniami koncentracji uwagi, ADHD.

Metoda Warnkego

Sprzęt i szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dysleksji, APD, trudności w uczeniu się, pracy z zaburzeniami koncentracji uwagi.

Sensomotoryka

Narzędzia i szkolenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń motoryki dużej i grafomotoryki, pracy z równowagą i koordynacją.

tDCS

Bezpieczny sprzęt i szkolenia z zakresu m.in. terapii depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń funkcji poznawczych, terapii bólu, stanów po udarze.

EEG, dEEG, QEEG i ERP

Aparatura i szkolenia z zakresu technik obrazowania mózgu, wykorzystania metod w planowaniu całościowej terapii.

nIRS

Aparatura wykorzystywana w badaniach klinicznych, badaniach procesów poznawczych oraz obciążeń podczas treningów sportowych.