Zestaw Sport Infiniti 8

System klasy medycznej przeznaczony do kompleksowego treningu ze sportowcem, dzięki któremu uczy się szybkich reakcji oraz zwiększa ich spójność i dokładność.

Zestaw może być wykorzystany do:

 • treningu czasu reakcji ( z wykorzystaniem przycisku w dłoni lub napięcia mięśni)

 • oceny fizjologii sportowca

 • treningu kontroli fizjologii w sytuacjach stresowych

 • nauki technik relaksacji, treningów oddechowych

 • analizy z klientem treningu klatka po klatce, dzięki funkcji zintegrowanej kamery.

Zestaw zawiera:

 • Koder ProComp Infiniti

 • Oprogramowanie: Biograph Infiniti, Physiology Suite, EEG Suite, Reaction Time Suite

 • Czujniki: przewodności skóry SC, temperatury EMG MyoScan-Pro – 2 sztuki, EKG, oddychania, EEG-Z – 2 sztuki

 • Akcesoria: Tele-Infiniti (Bluetooth), elektrody UniGel Triode lub Single (do wyboru), TT AV-Sync do pomiaru czasu reakcji, przyciski reakcji do dłoni i nożny

 • Roczna umowa serwisowa ‘’Standard Start’’

 • Gwarancja: 2 lata

Program Physiology zawiera rozbudowany zestaw 170  gotowych ekranów diagnostycznych umożliwiających monitorowanie, ocenę reakcji fizjologicznej. Funkcjonalność programu:

 • Skrypt do przeprowadzenia pełnej diagnozy reakcji fizjologicznych w odpowiedzi na stres w różnych warunkach testowych

 • Ekrany z automatycznymi i manualnymi ustawieniami progów

 • Możliwość nagrywania treningów biofeedback

 • Możliwość generowania raportów sesji oraz wykresów prezentujących postępy dla wszystkich odbytych sesji

 • Skrypt relaksacyjny z nagraną ścieżką dźwiękową, prowadzącą klienta przez proces osiągania stanu głębokiej relaksacji.

Progam EEG-Suite obejmuje zestaw ponad 170 ekranów do prowadzenia diagnozy i treningu EEG-Biofeedback z zapisem EEG z 1 lub 2 kanałów. Funkcjonalność programu:

 • Wbudowany pomiar impedancji

 • Możliwość określenia dokładnego zakresu trenowanej częstotliwości

 • Opcja automatycznego celu (wymagania i cel dostosowywane są do uzyskiwanych wyników)

Program Reaction Time Suite umożliwia pomiar i trening czasu reakcji z jednoczesnym pomiarem EEG i fizjologii obwodowej. Funkcjonalność programu:

 • Obliczenia statystyk czasu reakcji w zestawieniu z fizjologią i EEG

 • Dostęp do zintegrowanej kamery sieciowej

To pierwszy w swoim rodzaju system odpowiedzi w zadaniach, aktywowany reakcją EMG. Odpowiedź wyzwalana jest przez aktywacją mięśni. Dodatkowo do udzielania odpowiedzi można używać przycisków do dłoni Push Button lub pedału Foot-Switch.

Zapytaj o ten produkt

Formularz kontaktowy


  Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*