SCP Biofeedback

Wolne potencjały korowe (ang. SCPs) są niskoczęstotliwościowymi zmianami w podstawowym sygnale elektroencefalograficznym (EEG). Czynnikiem, który wyzwala SCP może być myśl (zdarzenie wygenerowane wewnętrznie), lub coś, co dzieje się w środowisku zewnętrznym (zdarzenie wygenerowane zewnętrznie.

Celem treningowym SCP Biofeedback jest nauczenie klienta świadomego generowania zarówno dodatnich, jak i ujemnych zmian w potencjałach korowych. Program SCP Suite wykorzystuje precyzyjną technologię bodziec-reakcja, która polega na zaprezentowaniu klientowi krótkiego bodźca audiowizualnego i późniejszej obserwacji sygnału SCP występującego w odpowiedzi na bodziec. Ścisłe powiązanie sygnału SCP z wydarzeniem, które je wywołało pozwala na wysoką precyzję pomiaru odpowiedzi.

W treningach SCP Biofeedback kluczowy jest pomiar wywołanego potencjału z dokładnością do milisekundy oraz właściwe kontrolowanie artefaktów ocznych.

Zestaw SCP Biofeedback:

  • Program SCP Suite

  • Czujnik EEG-Z3 do zapisu SCP wraż z eleketrodami AG/AGCI

  • Czujnik EEG-Z (brak w zestawie)

  • AV Sync do dostarczenia wskazówek słuchowych bodziec-reakcja

Funkcjonalności oprogramowania SCP Suite:

  • Stymulacja audiowizualna: w zależności od celów badania użytkownik może zaprogramować urządzenie do prezentacji wybranych przez siebie bodźców wizualnych lub dźwiękowych dla pojedynczej stymulacji, podwójnej stymulacji oraz protokołu typu Go/NoGo

  • Standardowy Interfejs Audio umożliwia stosowanie różnego rodzaju urządzeń audio

  • Możliwość prowadzenia treningu wolnych potencjałów korowych DC EEG oraz wyboru otwartej sesji i protokołów

  • Miernik czasu reakcji (z precyzją do milisekundy) dostarcza informacji o popełnionych błędach (błędna odpowiedź, brak odpowiedzi) oraz podaje dane dotyczące ogólnych prawidłowych wyników w trakcie badania lub po badaniu w postaci raportu,

Zapytaj o ten produkt

Formularz kontaktowy


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*