Animacje BioGraph X

Animacje BioGraph X mogą być wykorzystywane w zależności od potrzeb do:

  • pracy w stanie relaksu lub aktywności

  • zaangażowania w celu wzmocnienia lub zrównoważenia (np. praca z napięciem mięśni)

  • treningu Biofeedback.

Do wyboru dostępne są puzzle, gry, roboty lub wirtualne wycieczki, zdjęcia i fraktale.

Animacje współpracują z czujnikami: EEG-Z, temperatury, BVP, oddechu, EMG, EKG, przewodności skóry, do inkontynencji.

Do użytku z koderami: FlexComp Infiniti, ProComp Infiniti, ProComp5, ProComp2.

Zapytaj o ten produkt

Formularz kontaktowy


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*