BESA Research

BESA Research to najbardziej popularne oprogramowanie do analizy źródeł oraz lokalizacji dipoli, wykorzystywane w badaniach naukowych opartych na danych uzyskiwanych za pomocą systemów EEG lub MEG. Program BESA Research to owoc 30-letnich doświadczeń w obszarze badań mózgu prowadzonych przez Michaela Scherga z Uniwersytetu w Heidelbergu oraz Patricka Berga z Uniwersytetu w Konstancji.

BESA Research jest bardzo uniwersalnym programem, który może być wykorzystany zarówno do wstępnego przetwarzania danych EEG (zmiana montażu, usunięcie artefaktów, segmentacja itp.), jak również bardziej zaawansowanej analizy (DSA, ICA, PCA, ERP, Spectra, analiza źródeł LORETA, sLORETA, swLORETA, LAURA, SSLOFO, CLARA). Metody obrazowania trójwymiarowego ułatwiają interpretację wyników. Dużą zaletą jest także możliwość przenoszenia modeli źródeł, kształtów fal oraz obrazów 3D do programu MatLab.

Program BESA Research ułatwia i przyspiesza testowanie hipotez dla różnych algorytmów analizy źródeł, także w odniesieniu do MRI i fMRI lub standaryzowanych modeli głowy (FEM). Przetwarza sygnały zarejestrowane na powierzchni głowy na aktywność mózgu przy użyciu montaży źródłowych wygenerowanych na podstawie wielu modeli źródeł. Umożliwia to wyświetlanie ciągłego sygnału EEG/MEG, pojedynczych epok, uśrednionych fragmentów z najlepszą możliwą rozdzielczością przestrzenną.

Moduł koherencji źródeł to rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie szybkich przekształceń sygnału opartych na analizie czasowo-częstotliwościowej ze wsparciem kompleksowej demodulacji. Użytkownicy mogą tworzyć wizualną, czasowo-częstotliwościową i związaną ze zdarzeniem reprezentację mocy, amplitudy poszczególnych fragmentów EEG, desynchronizację związaną ze zdarzeniem (ERD), a także koherencję dla wybranego montażu wykorzystującego kanały poszczególnych źródeł lub powierzchniowego zapisu EEG.

Wymagania techniczne

  • Windows® 10 (64 bit, tryb dotykowy nie wspierany)

  • Windows® 7 (64bit, tryb dotykowy nie wspierany)

  • Procesor: minimum: 2 GHz

  • RAM: minimum: 8 GB

  • Rozdzielczość monitora: minimum: 1280×1024 pikseli

  • Karta graficzna obsługująca OpenGL 2.0 z 16 MB RAM lub więcej

Zapytaj o ten produkt

Formularz kontaktowy


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*