Nowelizacja programu rządowego Aktywna Tablica 2021-2024

W zeszły piątek (20.08.2021 r.) pojawiła się nowelizacja programu rządowego Aktywna Tablica 2021-2024. Rząd zamieścił również nowe wnioski oraz podał nowe terminy ich składania.

Rządowy program "Aktywna Tablica" umożliwia szkołom stworzenie miejsca przeznaczonego do nauki i stymulowania rozwoju uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Aktywna Tablica 2021-2024 - nowe wnioski i terminy

Po nowelizacji programu z dnia 20 sierpnia 2021 r. rząd wydłużył terminy składania wniosków:

  • do 4 września dla szkół

  • do 14 września dla organów prowadzących szkoły

Wydłużono również terminy przekazania środków finansowych organom prowadzącym szkoły:

  • w 2021 r. do 31 października

  • w latach 2022-2024 do 31 sierpnia

Istnieje możliwość dopasowania potrzeb Twojej placówki do założeń programu. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem wraz z Biomed w programie, szczegóły wyposażenia stanowisk do terapii i kontakt do nas znajdziesz na specjalnej stronie poświęconej „Aktywnej Tablicy”

Najnowsze aktualności

PREMIERA: Nowe plansze reaktywne do treningu biofeedback

Więcej

Szkolenie „Sensomotoryka – wspomaganie rozwoju dojrzałości neuromotorycznej dziecka.”

Więcej

Promocyjne ceny kursów. Skorzystaj z oferty!

Więcej

Nowa era neurorehabilitacji

Więcej

Aktualności