Oprogramowanie do analizy źródeł czynności elektrycznej BESA

Oprogramowanie firmy BESA jest dedykowane dla wymagających użytkowników EEG i MEG. Zostało opracowane z myślą o tych, którzy chcą dokonywać złożonych obliczeń i przekształceń sygnału EEG. M.in. obliczać spektra, prowadzić analizę czasowo-częstotliwościową, edytować montaże, usuwać artefakty, analizować ERP, analizować źródła aktywności elektrycznej mózgu (BESA Research), prowadzić złożone obliczenia statystyczne (BESA Statistics), czy też tworzyć indywidualne modele głowy (BESA MRI).

Zapytaj o ten produkt

Formularz kontaktowy


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*