Przedobjawowe wykrycie COVID-19 na podstawie danych ze smartwatcha

Według najnowszych badań przedobjawowe wykrycie COVID-19 jest możliwe dzięki śledzeniu aktywności i monitorowaniu zdrowia za pomocą smartwatchy.

Wpływ COVID-19 na układ sercowo-naczyniowy

Meta analiza raportów analizujących wpływ COVID-19 na układ sercowo-naczyniowy podsumowała różne powikłania sercowo-naczyniowe i mechanizmy odpowiedzialne za nie w przypadku zakażenia COVID-19.

Obserwacje kliniczne przebiegu chorób wskazują, że infekcje mają bezpośredni wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Na tej podstawie światowe organizacje medyczne domagają się szczególnej opieki nad pacjentami z chorobami serca.

Infekcja wirusowa powoduje uszkodzenie kardiomiocytów. Co najmniej 8% pacjentów z COVID-19 doznało ostrego uszkodzenia mięśnia sercowego. Co więcej osoby z istniejącymi wcześniej czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, takimi jak nadciśnienie tętnicze i cukrzyca, wykazują poważne konsekwencje zdrowotne.

Ryzyko zakażenia COVID-19 jest większe u osób z istniejącymi wcześniej chorobami układu krążenia. Wiąże się to z różnymi bezpośrednimi i pośrednimi powikłaniami, w tym:

  • zapaleniem mięśnia sercowego

  • ostrym uszkodzeniem mięśnia sercowego

  • żylną chorobą zakrzepowo-zatorową

  • zaburzeniami rytmu serca

Przedobjawowe wykrycie COVID-19 dzięki smartwatchom

Smartwatche i smartbandy, które zyskały w ostatnich latach na popularności stały się obiektem zainteresowania badaczy. W badaniu opublikowanym w Nature Biomedical Engineering wykorzystano te urządzenia, by przeanalizować dane fizjologiczne i dane dotyczące aktywności u osób zakażonych COVID-19. Celem było wcześniejsze wykrycie choroby wywoływanej przez SARS-CoV-2.

Badacze przeanalizowali dane od 32 osób zakażonych COVID-19. Stwierdzili, że 26 z nich (81%) miało zmiany w tętnie, liczbie codziennych kroków lub czasie snu. Spośród 25 przypadków COVID-19 z wykrytymi zmianami fizjologicznymi, 22 zostały wykryte przed wystąpieniem objawów (lub w ich trakcie). Cztery przypadki wykryto co najmniej dziewięć dni wcześniej.

Po analizie danych zebranych z zegarków badanych wykazano, że 63% przypadków COVID-19 mogło zostać wykrytych przed wystąpieniem objawów.

Na podstawie tego badania oczekuje się, że ciągłe monitorowanie za pomocą smartwatchy będzie skuteczne we wczesnym wykrywaniu chorób zakaźnych. Ponadto oferuje wiele korzyści, które mogą pomóc zwiększyć wykrywalność chorób podczas pandemii:

  • nie wymaga infrastruktury badawczej, materiałów lub personelu

  • pasywna forma badania, która nie obciąża harmonogramów pacjentów

  • może służyć jako badanie przesiewowe o wysokiej rozdzielczości w celu informowania o dalszych badaniach i samoizolacji

Najnowsze aktualności

PREMIERA: Nowe plansze reaktywne do treningu biofeedback

Więcej

Szkolenie „Sensomotoryka – wspomaganie rozwoju dojrzałości neuromotorycznej dziecka.”

Więcej

Promocyjne ceny kursów. Skorzystaj z oferty!

Więcej

Nowa era neurorehabilitacji

Więcej

Aktualności