QEEG w planowaniu neurofeedbacku

QEEG w planowaniu neurofeedbacku

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • czym charakteryzują się nieprawidłowe rytmy fal w mózgu

 • jakie są miary ilościowe QEEG w metodzie neurofeedback

 • jak przebiega badanie QEEG i czym się różni od EEG

 • jakie są znane korelaty ilościowych parametrów EEG z emocjami i zachowaniem

 • czym jest ERP (potencjały związane ze zdarzeniem)

 • jakie są profile ADHD w QEEG oraz ilościowe markery QEEG w innych zaburzeniach

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • posługiwać się terminologią związaną z QEEG

 • obsługiwać program WinEEG

 • posługiwać się narzędziami do analizy ilościowej EEG: widma, mapy, ICA i inne

 • rozpoznawać i usuwać artefakty

 • korzystać z bazy normatywnej HBI Med

 • samodzielnie wykonać zapis QEEG oraz przygotować raport sesji, na podstawie którego samodzielnie zaplanujesz sesję neurofeedback

 • powiązać najczęściej występujące wzorce (grafoelementy) z objawami klinicznymi

 • zrozumieć i zinterpretować opis EEG w odniesieniu do planowanych sesji biofeedback

Dla kogo

Szkolenie dedykowane jest specjalistom zajmującym się neuroterapią, ale także wszystkim osobom zainteresowanym zastosowaniem ilościowej analizy EEG w diagnostyce neurologicznej, psychologicznej i psychiatrycznej oraz ukończyły kurs EEG BIofeedback I stopnia lub posiadają wiedzę z zakresu EEG

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do samodzielnego wykorzystywania metody diagnostycznej QEEG w planowaniu protokołów neurofeedbacku.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 27 godzin

Zaświadczenie MEN

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Sprzęt

Część praktyczna szkolenia odbywa się z wykorzystaniem 19-kanałowych systemów EEG.

Cena szkolenia

Wpłata na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia1500 zł
Wpłata na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia1600 zł

Terminy najbliższych szkoleń

Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie!


  Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*