QEEG w planowaniu neurofeedbacku

QEEG w planowaniu neurofeedbacku

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • czym charakteryzują się nieprawidłowe rytmy fal w mózgu

 • jakie są miary ilościowe QEEG w metodzie neurofeedback

 • jak przebiega badanie QEEG i czym się różni od EEG

 • jakie są znane korelaty ilościowych parametrów EEG z emocjami i zachowaniem

 • czym jest ERP (potencjały związane ze zdarzeniem)

 • jakie są profile ADHD w QEEG oraz ilościowe markery QEEG w innych zaburzeniach

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • posługiwać się terminologią związaną z QEEG

 • obsługiwać program WinEEG

 • posługiwać się narzędziami do analizy ilościowej EEG: widma, mapy, ICA i inne

 • rozpoznawać i usuwać artefakty

 • korzystać z bazy normatywnej HBI Med

 • samodzielnie wykonać zapis QEEG oraz przygotować raport sesji na podstawie którego samodzielnie planuje sesję neurofeedback

 • powiązać najczęściej występujące wzorce (grafoelementy) z objawami klinicznymi

 • zrozumieć i zinterpretować opis EEG w odniesieniu do planowanych sesji biofeedback

Dla kogo

Szkolenie dedykowane jest specjalistom zajmującym się neuroterapią, ale także wszystkim osobom zainteresowanym zastosowaniem ilościowej analizy EEG w diagnostyce neurologicznej, psychologicznej i psychiatrycznej.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do samodzielnego wykorzystywania metody diagnostycznej QEEG w planowaniu protokołów neurofeedbacku.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 27 godzin

Zaświadczenie MEN

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Sprzęt

Część praktyczna szkolenia odbywa się z wykorzystaniem 19- kanałowych systemów Mitsar z programem WinEEG.

Cena szkolenia

Wpłata na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia1500 zł
Wpłata na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia1600 zł

Terminy najbliższych szkoleń

 • 26.04 - 27.04.2021

  QEEG w planowaniu neurofeedbacku, Online

  Zapisz się na szkolenie

  QEEG w planowaniu neurofeedbacku

  26.04.2021 - 27.04.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 13:45

  1300zł

 • 14.06 - 16.06.2021

  QEEG w planowaniu neurofeedbacku , Wrocław

  Zapisz się na szkolenie

  QEEG w planowaniu neurofeedbacku

  Wrocław

  14.06.2021 - 16.06.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 16:30

  1500zł - 1600zł

 • 19.08 - 20.08.2021

  QEEG w planowaniu neurofeedbacku, Online

  Zapisz się na szkolenie

  QEEG w planowaniu neurofeedbacku

  19.08.2021 - 20.08.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 13:45

  1300zł