Obszary wspomagania dziecka z trudnościami z pomocą Metody Warnkego.

Obszary wspomagania dziecka z trudnościami z pomocą Metody Warnkego.

Problemy z jakimi pracujemy podczas terapii Metodą Warnkego:

 • trudności w uczeniu się

 • dysleksja

 • dysortografia

 • zaburzenia uwagi i koncentracji

 • nadpobudliwość

 • problemy logopedyczne, zaburzenia mowy

Jak i kiedy łączyć ją z innymi metodami?

Możliwości terapeutyczne:

 • Metoda Warnkego a Biofeedback

 • Metoda Warnkego a Eye-Tracking

 • Metoda Warnkego a Sensomotoryka.

*Po webinarze możesz również zadać pytania naszemu konsultantowi i dowiedzieć się jak możesz dofinansować zakup dla szkoły metod terapeutycznych, w ramach programu Aktywna Tablica 2023.

Webinarium prowadzi:

mgr Agnieszka Olszewska

Psycholog, neurologopeda, nauczyciel nauczania początkowego, certyfikowany terapeuta i nauczyciel metody Warnkego, szkoleniowiec sensomotoryki, systemu RehaCom oraz skali Leitera. W trakcie specjalizacja z Psychologii Klinicznej. Prowadzi zajęcia edukacyjne i terapeutyczne. Zajmuje się między innymi terapią trudności w nauce, nieprawidłowości neurorozwojowych u dzieci, treningami funkcji poznawczych i sensomotorycznych, nauką i terapią czytania, pisania i mowy.

Czas trwania

Webinarium trwa 90 minut.

Webinarium jest bezpłatne

Cena bruttoBezpłatne
Wysyłka zaświadczenia potwierdzającego udział w webinarium pocztą20 zł

Terminy najbliższych webinariów

Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na webinarium!


  Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*