Sensomotoryka a Integracja Sensoryczna – co je łączy w pracy terapeutycznej

Sensomotoryka a Integracja Sensoryczna – co je łączy w pracy terapeutycznej

Webinarium skierowane jest do terapeutów, nauczycieli pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi lub trudnościami w nauce.

Tematyka webinarium

  • Sensomotoryka jako koncepcja pracy

  • Integracja Sensoryczna -podstawowe założenia

  • Praca zmysłów a reakcja adaptacyjna

  • Odruchy i dojrzałość motoryczna w procesie uczenia się

Prowadzący

Webinarium poprowadzi mgr Katarzyna Orkisz.

Czas trwania

Webinarium trwa 2 godziny.

Cena webinarium

Udział w webinariumbezpłatny
Wysyłka zaświadczenia potwierdzającego udział w webinarium pocztą20 zł

Terminy najbliższych webinariów

Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na webinarium!


    Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*