Sensomotoryka – wspomaganie rozwoju dojrzałości neuromotorycznej dziecka.

Sensomotoryka – wspomaganie rozwoju dojrzałości neuromotorycznej dziecka.

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • jakie są etapy rozwoju dziecka

 • jak przebiega rozwój psychomotoryczny człowieka

 • czym charakteryzują się odruchy wczesnodziecięcy i zna ich znaczenie w rozwoju dziecka

 • jakie są możliwości treningu sensomotorycznego

 • jakie są ćwiczenia w terapii sensomotorycznej i jakich narzędzi do nich użyć

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • zaobserwować, rozpoznać i diagnozować nieprawidłowości w rozwoju dziecka

 • przeprowadzać testy wywoływania odruchów wczesnodziecięcych.

 • opracować i przygotować indywidualny trening sensomotoryczny dla dziecka

 • zaplanować i wykonać procedury terapeutyczne

 • zastosować w treningu oryginalny, prosty, efektywny program treningowy Flexi

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów, logopedów, lekarzy, terapeutów SI oraz rehabilitantów.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do samodzielnego wykorzystywania Sensomotoryki w praktyce diagnostycznej i terapeutycznej. Szkolenie składa się z części teoretycznej i warsztatowej.

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Sprzęt

Uczestnicy w części praktycznej szkolenia będą pracować na narzędziach do motoryki dużej i małej dedykowanych do treningu sensomotorycznego oraz na profesjonalnej platformie do diagnostyki i ćwiczeń sensomotorycznych MediBalance Pro.

Cena szkolenia

Cena szkolenia brutto995 zł

Terminy najbliższych szkoleń

 • 27.01 - 28.01.2024

  Sensomotoryka – wspomaganie rozwoju dojrzałości neuromotorycznej dziecka, Wrocław

  Zapisz się na szkolenie

  Sensomotoryka – wspomaganie rozwoju dojrzałości neuromotorycznej dziecka

  27.01.2024 - 28.01.2024

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 18:00

  995zł

Opinie o tym szkoleniu