tDCS w badaniach naukowych

Reduction of intratumoral brain perfusion by noninvasive transcranial electrical stimulation.  

Batani B., Cerase A., Lippa L., Mencarelli L., Momi D., Monti L., Neri F., Oliveri G., Pascual-Leone A., Rossi A., Rossi S., Ruffini G., Salvador R., Santarnecchi E., Sprugnoli G.

Science Advances 14 Aug 2019:Vol. 5, no. 8, eaau9309, DOI: 10.1126/sciadv.aau9309

Artykuł przedstawia wpływ przezczaszkowej stymulacji elektrycznej (tES) na bezpieczne i nieinwazyjne zmniejszenie perfuzji wewnątrz guza. Badani z glejakiem lub przerzutami zostali poddani stymulacji elektrycznej, a perfuzja została oceniona za pomocą rezonansu magnetycznego.

Electric field dynamics in the brain during multi-electrode transcranial electric stimulation.

Alekseichuk I., Falchier A Y., Linn G., Milham M P., Opitz A., Schroeder C.E., Xu T.

Nat Commun 10, 2573 (2019). doi/10.1038/s41467-019-10581-7

Artykuł wyjaśnia dynamikę pola elektrycznego w mózgu w czasie wielokanałowej przezczaszkowej stymulacji elektrycznej.

Czy bezpośrednia przezczaszkowa stymulacja prądowa (tDCS) może zmniejszać ból? 

Dobrogowski J., Kocot-Kępska M., Przeklasa-Muszyńska A.

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2015  9, 1, 16–22

Artykuł przedstawia możliwości tDCS w leczeniu różnych zespołów bólu przewlekłego.

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS) u pacjentów z afazją po udarze mózgu. 

Kukuła D, Wiłkość-Dębczyńska M, Michalska P, Ołownia K.

Med Og Nauk Zdr. doi: 10.26444/monz/119489

Artykuł zawiera przegląd dotychczasowych badań na temat skuteczności stymulacji tDCS u pacjentów z afazją po udarze mózgu.

Najnowsze artykuły

Czym jest zmienność rytmu serca?

Więcej

Wpływ treningu EEG-Biofeedback na poprawę funkcji poznawczych u dzieci z ADHD

Więcej

Eye tracking – wykorzystanie w badaniach i rozpoznaniu dysleksji

Więcej

Baza wiedzy