HEG Biofeedback w badaniach naukowych

Terapia HEG Biofeedback dla pacjentów z ADHD/ADD i w spectrum autyzmu

 

Wprowadzenie do HEG Biofeedback

Terapia HEG Biofeedback, oparta na hemoencefalografii (HEG), jest innowacyjnym podejściem w neurofeedbacku, które daje obiecujące rezultaty w terapii pacjentów z ADHD/ADD i spectrum autyzmu. Metoda opracowana przez dr Hershel Toomim wykorzystuje technologię nIRs (spektroskopii bliskiej podczerwieni), pozwalając na monitorowanie zmian w natlenieniu krwi w mózgu (stąd pierwszy człon nazwy hemoencefalografia). Ma to szczególne znaczenie, ponieważ natlenienie krwi, w istotnych, dla prawidłowego funkcjonowania obszarach mózgu u osób cierpiących na różnego rodzaju dysfunkcje mózgowe jest zmniejszony. Dotyczy to między innymi takich zaburzeń jak: ADHD, autyzmu, epilepsji, udarów, depresji czy schizofrenii.

Na czym polega trening HEG Bioofeedback?

Zasadę działania HEG Biofeedback – w uproszczeniu – można przedstawić następująco:

 • Gdy wykonujemy zadania umysłowe, aktywujemy odpowiednie obszary w mózgu.

 • Neurony potrzebują odpowiedniej ilości energii do pełnienia swoich funkcji.

 • Dostarczenie wystarczającej ilości energii wymaga zwiększonego utlenienia krwi.

 • Poziom utlenienia krwi można zmierzyć za pomocą specjalnego miernika – spektrometru.

 • Podczas treningu osoba widzi na ekranie poziom utlenienia płatów czołowych i może świadomie go kontrolować, wykorzystując mechanizm sprzężenia zwrotnego.

   Aparatura do treningu HEG Biofeedback

  Dr Hershel Toomim opracował urządzenie do treningu HEG, które działa w połączeniu z koderami Pro-comp 2, FlexComp, Pro-comp Infinity.

  Sprzęt jest łatwy w obsłudze i przyjazny dla użytkownika. Opaska z czujnikiem umieszczana jest na głowie w miejscu, w którym zauważono obniżone natlenienie krwi, a następnie emituje do wnętrza mózgu, dwie wiązki światła o różnej częstotliwości. Dzięki temu możemy na bieżąco sprawdzać wysycenie tlenem w danym obszarze mózgu. Sygnał powraca na ekran komputera, a trenujący próbuje zwiększyć go, podobnie jak to się dzieje podczas sesji EEG-Biofeedback.

  Wnioski z badań

  Metoda HEG Biofeedback jest nowoczesnym podejściem w terapii pacjentów z ADHD/ADD oraz spectrum, autyzmu.  Badania pokazują, że trening przebiega znacznie szybciej niż EEG-Biofeedback z użyciem metody Stermana.

  HEG Biofeedback, wykorzystując bezpieczne światło bliskiej podczerwieni  i dostarcza w czasie rzeczywistym szybkiej informacji zwrotnej dla trenującego.

  W szczególności, jest bardzo użyteczny dla pacjentów ze spectrum autyzmu oraz osób po urazie głowy. Sesje treningowe są krótsze i mogą być bardziej zrozumiałe dla tych pacjentów.  Wykorzystanie tej metody w terapii u dzieci w spektrum zaburzeń autystycznych, wykazało obiecujące wyniki. Metoda ta może w istotny sposób wpłynąć na przykład na funkcjonowanie szkolne takich dzieci.

  Bibliografia:

   Bibliografia:


   1. https://docplayer.net/45361627-Eeg-and-heg-neurofeedback.html
   2.https://biomed.org.pl/wp-content/uploads/2023/07/Innovations-in-Neurofeedback-training.pdf
   3.Coben, R., Linden, M., & Myers, T. E. (2010). Neurofeedback for autistic spectrum disorder: a review of the literature. Applied psychophysiology and biofeedback35(1), 83-105.