tDCS innowacyjna metoda neuromodulacji

tDCS innowacyjna metoda neuromodulacji

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • jakie są podstawowe pojęcia oraz założenia związane z metodą tDCS

 • jakie są zasady bezpieczeństwa stosowania tDCS

 • jakie efekty uboczne mogą wystąpić podczas stosowania metody oraz poznasz sposoby przeciwdziałania im

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • określić zastosowanie metody tDCS w odniesieniu do różnego rodzaju zaburzeń z uwzględnieniem lokalizacji elektrod

 • wymienić i scharakteryzować badania naukowe nad metodą tDCS jako metodą eksperymentalną

 • zaprojektować protokół stymulacji tCS dwu i wielo-kanałowej z uwzględnieniem natężenia prądu, czasu stymulacji, lokalizacji elektrod

 • obliczyć dawkę prądu, gęstości (w zależności od zastosowanej wielkości elektrody)

 • wykonywać terapię przy pomocy urządzenia Rebox – Physio tDCS

 • obsługiwać aparat tDCS STARSTIM oraz program zarządzający NIC 2.0 oraz urządzenie Rebox Physio tDCS

 • wykonać zapis równoczesny EEG z tDCS

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest wyłącznie dla psychologów, logopedów, psychiatrów, fizjoterapeutów, neurologów, neurochirurgów, lekarzy medycyny rehabilitacyjnej i intensywnej terapii, anestezjologów.

Zgłoszenia uczestników innych specjalizacji będą rozpatrywane indywidualnie.

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia poznają specyfikę metody tDCS oraz metodykę planowania i prowadzenia stymulacji w zależności od zgłoszonego przez Uczestnika zapotrzebowania.

Program i regulamin szkolenia

Ilość godzin dydaktycznych: 10 godzin

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Sprzęt

Część praktyczna szkolenia odbywa się z wykorzystaniem profesjonalnego aparatu tDCS STARSTIM oraz Rebox Physio tDCS.

Cena szkolenia

Wpłata na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia850 zł
Wpłata na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia950 zł

Terminy najbliższych szkoleń

Brak dostępnych terminów. Zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie!


  Czy miał Pan/Pani kontakt z firmą Biomed Neurotechnologie ( aparatura, szkolenia, webinary )*