Wykorzystanie urządzenia ADScaner w diagnozie ADHD

Nadruchliwość i nieuwaga dzieci w ocenie nauczycieli i wynikach badania systemem ADScaner

Borkowska A.R.

Polskie Forum Psychologiczne, 2018, tom 23, numer 3, s. 502-515. Doi: 10.14656/PFP20180302

Autorka artykułu podjęła próbę zbadania zależności między wynikami uzyskanymi dzięki urządzeniu ADScaner (nadpobudliwość i nieuwaga) a objawami ADHD w ocenie nauczycieli.