EEG-Biofeedback I stopnia

EEG-Biofeedback I stopnia

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

 • czym charakteryzuje się EEG-Biofeedback

 • jakie są parametry EEG-Biofeedbacku (zakresy pasm EEG: Delta, Theta, Alpha, SMR, Beta, High Beta)

 • czym charakteryzuje się system 10-20 lokalizacji elektrod

 • jakie są podstawowe funkcje programu BioGraph Infiniti w trybie sesji skryptowej oraz sesji otwartej

Po zakończeniu szkolenia potrafisz:

 • posługiwać się terminologią związaną z biofeedbackiem

 • interpretować parametry EEG-Biofeedbacku takie jak zakresy pasm EEG: Delta, Theta, Alpha, SMR, Beta, High Beta

 • swobodnie posługiwać się systemem 10-20 lokalizacji elektrod

 • samodzielnie zaplanować cykl sesji treningowych EEG-Biofeedback

 • prawidłowo przygotować aparaturę biofeedback do pracy

 • właściwie określić lokalizację oraz zamontować elektrodę EEG uzyskując optymalną jakość sygnału

 • samodzielnie przygotować i uruchomić sesję treningową EEG- Biofeedback z wykorzystaniem systemu BioGraph Infiniti

 • rozpoznawać i oznaczać artefakty: ruchowe, związane z mruganiem, techniczne, EKG, mięśniowe

 • wygenerować statystyki sesji i umieć je właściwie zinterpretować

 • porównywać sesje diagnostyczne i treningowe ze sobą (wykresy trendów)

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do lekarzy, psychologów, pedagogów, logopedów oraz rehabilitantów.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do samodzielnego wykorzystywania metody EEG-Biofeedback w praktyce.

Program i regulamin szkolenia

Program szkolenia obejmuje tematykę proponowaną przez Biofeedback Certification Institute of America

Poniżej znajdziesz program i regulamin w formacie PDF.

Szkolenie 4-dniowe

Szkolenie 5-dniowe

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z § 22 ust. 2 pkt. 4  rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Sprzęt

Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem najwyższej klasy aparatury firmy Thought Technology.

Koszty szkolenia

Szkolenie EEG-Biofeedback I st. 5 dniowe we Wrocławiu
Cena brutto kursu, jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia
1500 zł
Szkolenie EEG-Biofeedback I st. 5 dniowe we Wrocławiu
Cena brutto kursu, jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia
1600 zł
Szkolenie EEG-Biofeedback I st. 5 dniowe poza Wrocławiem
Cena brutto kursu, jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia
1600 zł
Szkolenie EEG-Biofeedback I st. 5 dniowe poza Wrocławiem
Cena brutto kursu, jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia
1700 zł
Szkolenie EEG- Biofeedback I stopnia 4 dniowe we Wrocławiu (weekendowe lub w tygodniu)
Cena brutto kursu, jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia
1400 zł
Szkolenie EEG- Biofeedback I stopnia 4 dniowe we Wrocławiu (weekendowe lub w tygodniu)
Cena brutto kursu, jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia
1500 zł
Szkolenie EEG-Biofeedback I st. 4 dniowe poza Wrocławiem
Cena brutto kursu, jeśli cała wpłata nastąpi na więcej niż miesiąc przed terminem szkolenia
1500 zł
Szkolenie EEG-Biofeedback I st. 4 dniowe poza Wrocławiem
Cena brutto kursu, jeśli cała wpłata nastąpi na krócej niż miesiąc przed terminem szkolenia
1600 zł

Terminy najbliższych szkoleń

 • 18.01 - 20.01.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia, Online

  Zapisz się na szkolenie

  EEG-Biofeedback I stopnia

  Online

  18.01.2021 - 20.01.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 12:15

  1450zł - 1500zł

 • 21.01.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia-praktyka, Wrocław

  Nabór zamknięty

  EEG-Biofeedback I stopnia-praktyka

  Wyższa Szkoła Zarządzenia Edukacja ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław

  21.01.2021 - 21.01.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 17:00

 • 21.01.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia-praktyka, Koszalin

  Nabór zamknięty

  EEG-Biofeedback I stopnia-praktyka

  21.01.2021 - 21.01.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 17:00

  1450zł - 1500zł

 • 06.02 - 07.02.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia - weekendowe I część, Online

  Zapisz się na szkolenie
  13.02.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia - weekendowe II część, Online

  EEG-Biofeedback I stopnia weekendowe I część

  06.02.2021 - 07.02.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 12:15

  1450zł - 1500zł

 • 13.02.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia - weekendowe II część, Online

  Zapisz się na szkolenie
  06.02 - 07.02.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia - weekendowe I część, Online

  EEG-Biofeedback I stopnia – weekendowe II część

  13.02.2021 - 13.02.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 12:15

 • 14.02.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia-praktyka, Wrocław

  Nabór zamknięty

  Część praktyczna szkolenia: EEG-Biofeedback I stopnia

  14.02.2021 - 14.02.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 17:00

 • 16.02.2021

  EEG-Biofeedback I stopnia-praktyka, Koszalin

  Nabór zamknięty

  EEG-Biofeedback I stopnia-praktyka

  16.02.2021 - 16.02.2021

  Godzina rozpoczęcia: 09:00

  Godzina zakończenia: 17:00

Opinie o tym szkoleniu