Metoda Warnkego w badaniach naukowych

The use of the Warnke Method in dyslexia therapy for children

Lipowska M., Łada A.B., Pawlicka P., Jurek P.

Journal of Applied Developmental Psychology, Volume 64, 2019, 101060, ISSN 0193-3973, doi: 10.1016/j.appdev.2019.101060

W artykule opisano badanie na temat wykorzystania Metody Warnkego w terapii dysleksji u dzieci.

Skuteczność Metody Warnkego w usprawnianiu mowy dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Brzdęk E., Zawora M.

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych Tom LXXI, 2018: 165-177, PL ISSN 0079-3418

W artykule przedstawiono wyniki badań na temat efektywności Metody Warnkego w rozwijaniu sprawności językowych dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.