Badania z wykorzystaniem aparatury Thought Technology

Emotion Recognition from Electromyography and Skin Conductance - The Fifth International Workshop on Biosinal Interpretation

Nakasone A., Prendinger H., Ishizuka M.

BSI-05:219-222. Published 2005 January 01

Rozpoznawanie stanów emocjonalnych użytkownika staje się kluczowym elementem w dążeniu do opracowania bardziej efektywnych interfejsów między człowiekiem a komputerem. Jest to istotne zwłaszcza w grach i narzędziach e-learningowych. W artykule został opisany model, który umożliwia określenie emocji w czasie rzeczywistym w oparciu o elektromiografię (EMG) i przewodnictwo skóry.

Using psychophysiological techniques to measure user experience with entertainment technologies

R.L. Mandryk, K.M. Inkpen, Calvert W.T

Journal of Behaviour and Information Technology 25 (2):141-158. Published 2006 March 01. Doi: 10.1080/01449290500331156

W artykule przedstawiono dwa eksperymenty, których celem było przetestowanie skuteczności środków fizjologicznych jako oceny doświadczeń użytkowników z technologiami rozrywkowymi. Autorzy znaleźli dowody na to, że w organizmie człowieka występują odmienne relacje fizjologiczne podczas gry przeciwko przyjacielowi w porównaniu z grą przeciwko komputerowi. Omawiane badania stanowią pierwszy krok w kierunku wykorzystania reakcji fizjologicznych do obiektywnej oceny doświadczeń użytkownika z technologią rozrywkową.

Biofeedback an evidence based approach in clinical practice.

Peper, E., Harvey, R., & Takabayashi, N.

Japanese Journal of Biofeedback Research, 36(1):3-10. Published 2009 April 25

W artykule przedstawiono przegląd informacji o terapii Biofeedback oraz jego zastosowań w zaburzeniach psychosomatycznych

Managing the Stress Response: The Use of Biofeedback and Neurofeedback with Olympic Athletes.

Dupee M., MA, BCB, Werthner P., PhD.

Biofeedback: Fall 39(3):92-94. Published 2011 October. Doi: 10.5298/1081-5937-39.3.02

Celem opisanego w artykule projektu była pomoc sportowcom w optymalizacji zarządzania ich reakcją na stres poprzez samoświadomość i samoregulację poziomów aktywacji autonomicznego i ośrodkowego układu nerwowego. 15 elitarnych sportowców przygotowujących się do Igrzysk Olimpijskich w Vancouver 2010 brało udział w badaniu EEG oraz ocenie stresu psychofizjologicznego, a także interwencji treningowej Biofeedback i neurofeedback..

Psychophysiological responses to auditory change.

Chuen L, Sears D, McAdams S.

Psychophysiology. 2016;53(6):891-904. Doi:10.1111/psyp.12633

Autorzy zbadali czy proste rodzaje zmian słuchowych, które występują podczas słuchania muzyki, mogą wywołać mierzalne zmiany w tętnie, przewodnictwie skóry, częstości oddechów oraz aktywności ruchowej twarzy.

Music induces universal emotion-related psychophysiological responses: comparing Canadian listeners to Congolese Pygmies.

Egermann H, Fernando N, Chuen L, McAdams S.

Front Psychol 2015;5:1341. Published 2015 Jan 7. Doi:10.3389/fpsyg.2014.01341

Autorzy artykułu porównali subiektywne i psychofizjologiczne reakcję emocjonalne na muzykę z dwóch różnych kultur. Pierwszy eksperyment odbył się w kongijskim lesie deszczowym z izolowaną populacją nie mającą kontaktu z zachodnią muzyką i kulturą. W drugim eksperymencie wzięli udział zachodni słuchacze nie słuchający kongijskiej muzyki. W obu eksperymentach mierzono subiektywne odczucia, peryferyjną fizjologiczną aktywację oraz wyraz twarzy.

Which psychological, psychophysiological, and anthropometric factors are connected with life events, depression, and quality of life in patients with cardiovascular disease.

Slepecky M, Kotianova A, Prasko J, et al

Neuropsychiatr Dis Treat. 2017;13:2093-2104. Published 2017 Aug 4. Doi:10.2147/NDT.S141811

W artykule określono czynniki psychofizjologiczne, psychologiczne i antropometryczne związane z wydarzeniami życiowymi, poziomem depresji i jakością życia osób zagrożonych chorobami układu krążenia i osób zdrowych.

A Study on the effect of stroop test on the formation of students discipline by using the heart rate variability (HRV) technique.

Hamzah S., Ani F., Halim H., Saad S.S., Johar S.S., Damin Z.A., Jaes, L., Wahab M.N.A

International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.9): 178-181. Published 2018 October. Doi: 10.14419/ijet.v7i4.9.20668

Autorzy artykułu ocenili efekty zastosowania testu Stroopa i protokołu biofeedback w celu oceny indywidualnego poziomu dyscypliny studentów. Studenci zostali podzieleni na dwie grupy: studentów osiągających dobre wyniki oraz słabe wyniki w nauce. W ocenie tego protokołu zastosowano technikę zmienności rytmu serca (HRV).

Attending to Breath: Evaluating how the cues in virtual environment guide the attention to breath and shape the quality of experience to support mindfulness.

Prpa M., Tatar K., Françoise J., Riecke B., Schiphorst T., Pasquier P.

DIS '18: Proceedings of the 2018 Designing Interactive Systems Conference : 71–84. Published 2018 June 01. Doi: 10.1145/3196709.3196765.

Autorzy artykułu zaprojektowali środowisko wirtualne z generatywną ścieżką dźwiękową wspierającą koncentrację na oddychaniu przez użytkownika. Zarówno dźwięki, jak i wizualizację są bezpośrednio odzorowywane na wzorcach oddechowych użytkowników.

The Relationship Between Sub-Element of Integrity With Student Achievement Using Breathing.

Shahidah H., Nubli M., Wahab A.

Research Journal of Social Science & Management, 5 (1): 145-151. Published 2015 November 11

W artykule omówiono metodę oddychania stosowaną do pomiaru poziomu dyscypliny i odpowiedzialności jednostki.

Effect of heart rate variability biofeedback training on the performance of track athlete.

Choudhary A., Trivedi V., Choudhary S.G.

International Journal of Therapies and Rehabilitation Research. 5(4): 166-174. Published 2016 May 01. Doi: 10.5455/ijtrr.000000159

W artykule omówiono badanie, którego celem było porównanie wpływu zmienności rytmu serca (HRV) na wyniki sportowców. Badacze zbadali, czy wyniki sportowców poprawiają się, dzięki skróceniu czasu biegu przy użyciu HRV Biofeedback u biegaczy długodystansowych.

Development of Evaluation System Using Photoplethysmography Sensorsfor Intradialytic Hypotension Monitoring.

Wu M-J., Yen L.B., Wu J.X., Du Y.C., Ciou W.S., Chen S.C., Hu H-W

Sensors and Materials. 32(5): 1623–1632. Published 2020 May 10. Doi: 10.18494/SAM.2020.2689

Autorzy artykułu przeprowadzili badanie, w którym opracowali system oceny wykorzystujący czujniki fotopletyzmograficzne (PPG) do monitorowania IDH (Intradialytic Hypotension Monitoring). System uzyskał zmienność rytmuce serca (HRV) z czujników PPG u ciśnienia tętniczego z aparatów do dializy, aby zapewnić natychmiastową klasyfikację ryzyka IDH.

Combined neurofeedback and heart rate variability training for individuals with symptoms of anxiety and depression: A retrospective study.

White E. K., Groeneveld K. M., Tittle R. K., Bolhuis N.A., Martin R.E., Royer T. G., & Fotuhi M.

NeuroRegulation, 4(1), 37–55. Published 2017 March 15. Doi: 10.15540/nr.4.1.37

Autorzy artykułu omawiają dowody na to, że trening Neurofeedback i HRV Biofeedback może zapewnić skuteczną interwencję w celu zmniejszenia objawów lęku i depresji u dzieci i dorosłych.

Assessment of Smartphone Technology to Measure Electrodermal Activity: A validation study.

Lole, L., Russell, A.M., Wolfram, R., Dean, A., Hing, N.

Frontiers in Human Neuroscience, 10. Published 2016 January 01. Doi: 10.3389/conf.fnhum.2016.221.00007

Pomiar aktywności elektrodermalnej (EDA) zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak iw terenie zwykle wymaga użycia skomplikowanego i kosztownego sprzętu rejestrującego. Autorzy artykułu przeprowadzili badanie, którego celem była weryfikacja czy dane EDA zarejestrowane za pomocą nowej aplikacji na smartfony i powiązane urządzenia rejestrującego dałyby wyniki porównywalne z tymi uzyskami przez tracyjny sprzęt laboratoryjny.

Age-related changes in cardiovascular system, autonomic functions, and levels of BDNF of healthy active males: role of yogic practice.

Pal R, Singh SN, Chatterjee A, Saha M.

Age (Dordr). 2014;36(4):9683. Published 201 4 July 11. Doi:10.1007/s11357-014-9683-7

Autorzy artykułu przeprowadzili badanie mające na celu ocenę roli jogi w poprawie związanych z wiekiem zmian zwyrodnieniowych w profilu ryzyka kardiometabolicznego, funkcji autonomicznych, stresie i BDNF.

Doctors' experience of stress during simulated bad news consultations.

Shaw J, Brown R, Heinrich P, Dunn S.

Patient Educ Couns. 2013;93(2):203-208. Published 2013 November. Doi:10.1016/j.pec.2013.06.009

Autorzy artykuły przeprowadzili badanie dotyczące fizjologicznych reakcji lekarzy na stres przed i podczas dwóch symulowanych konsultacji dotyczących złych wiadomości.

The neuromuscular fatigue induced by repeated scrums generates instability that can be limited by appropriate recovery.

Morel B, Hautier CA.

Scand J Med Sci Sports. 2017;27(2):209-216. Doi:10.1111/sms.12646

Autorzy artykuły ocenili wpływ zmęczenia na siłę zmęczenia nerwowo-mięśniowego wywołanego przez powtarzające się drgawki.

The impact of delivery style on doctors' experience of stress during simulated bad news consultations.

Shaw J, Brown R, Dunn S.

Patient Educ Couns. 2015;98(10):1255-1259. Doi:10.1016/j.pec.2015.08.023

Autorzy artykułu zbadali związek między stylem przekazywania złych wiadomości przez lekarzy, a ich doświadczeniem fizjologicznego stresu podczas symulowania przedstawiania złych wiadomości.

Breathing at a rate of 5.5 breaths per minute with equal inhalation-to-exhalation ratio increases heart rate variability.

Lin IM, Tai LY, Fan SY.

Int J Psychophysiol. 2014;91(3):206-211. Doi:10.1016/j.ijpsycho.2013.12.006

Autorzy artykułu zbadali wpływ wzorców oddychania na zmienność tętna.

Objective assessment of actual chewing side by measurement of bilateral masseter muscle electromyography.

Yamasaki Y, Kuwatsuru R, Tsukiyama Y, Matsumoto H, Oki K, Koyano K.

Arch Oral Biol. 2015;60(12):1756-1762. Doi:10.1016/j.archoralbio.2015.09.010

Celem artykułu było zbadanie trafności obiektywnej oceny rzeczywistej strony żucia poprzez pomiar aktywności elektromiograficznej (EMG) dwustronnych mięśni żwaczy podczas żucia testowanej żywności.

The effects of exposure on the generalization of habituation on multiple indices of disgust.

Tsao SD, McKay D.

Bull Menninger Clin. 2019;83(1):3-24. Doi:10.1521/bumc.2019.83.1.3

Autorzy artykułu przeprowadzili badanie eksperymentalne dotyczące przyzwyczajania się do bodźców związanych z wstrętem

Physiological and emotional responses of disabled children to therapeutic clowns: a pilot study.

Kingsnorth S, Blain S, McKeever P.

Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:732394. Doi:10.1093/ecam/neq008

Autorzy artykułu zbadali terapeutyczny wpływ klauna na pacjentów hospitalizowanych w pediatrycznym szpitalu rehabilitacyjnym. Niepełnosprawne dzieci z różnymi fizycznymi i werbalnymi zdolnościami ekspresji uczestniczyło we wszystkich lub fragmentach protokołu zbierania danych. Autorzy uzyskali pomiar fizjologiczny pobudzenia, emocji i zachowania od ośmiorga dzieci w dwóch warunkach - ekspozycji telewizyjnej i terapeutycznej interwencji klauna.

Which quiets the mind more quickly and increases HRV: Toning or mindfulness?

Peper, E., Pollock, W., Harvey, R., Yoshino, A., Daubenmier, J., & Anziani, M.

NeuroRegulation, 6(3), 128 –133. Published 2019 June 13. Doi: 10.15540/nr.6.3.128

Autorzy artykułu porównali możliwości treningu uważności (mindfulness) z praktyką tonizującą w celu zredukowania natrętnych myśli.

Predictions of Performance by EEG and Skin Conductance.

Kramer, D.

Indiana Undergraduate Journal of Cognitive Science, 2: 3-13. Published 2007

Autorzy artykułu przeanalizowali moc predykcyjna lateralizowanych wzorców korowo-elektrycznych (mierzonych za pomocą EEG) i pobudzenia (mierzonego za pomocą galwanicznej przewodności skóry) na wydajność podczas zadania wzrokowo-przestrzennego odpowiedzi motorycznej.

Stress reactivity and emotion in premenstrual syndrome.

Liu Q., Wang Y., van Heck C. H., & Qiao W.

Neuropsychiatric disease and treatment, 13: 1597–1602. Published 2017 June 16. Doi: 10.2147/NDT.S132001

Autorzy badania zastosowali EEG, test oceny stresu oraz skalę pozytywnego i negatywnego afektu do oceny wzorca reaktywności na stres i stanu emocjonalnego kobiet z PMS.

Virtual Faces Expressing Emotions: An Initial Concomitant and Construct Validity Study.

Joyal, C. C., Jacob, L., Cigna, M-H., Guay J-P., Renaud P.

Frontiers in Human Neuroscience, 8. Published 2014 September. Doi: 10.3389/fnhum.2014.00787

Autorzy badania dokonali wstępnej oceny współistniejących wirtualnych twarzy oraz skonstruowanie nowego zestawu wirtualnych twarzy wyrażających sześć podstawowych emocji (szczęście, zaskoczenie, złość, smutek, strach i wstręt).